Answer for האם להתלונן על הרב שהשתמש באלימות כלפי בני?

שלום
מאד הצטערתי לשמוע על התנהגות המנהל. ללא ספק צריך לעצור אדם כזה ולהרחיקו מלהתעסק בחינוך [או ליתר דיוק קלקול חינוך] ילדי ישראל. בכל אופן זו שאלה שנוגעת לנפשות, וצריך להפנותה לאדם גדול. הייתי ממליץ שתנסה לפנות להרה"ג רבי שמעון בעדני שליט"א, אדם גדול ואיש חינוך מובהק, שיוכל בודאי להנחותך בדרך ישרה.
 

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב