השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for האם לספרדים מותר לאכול ירקות שגדלו בשישית אך נקטפו בשביעית? והאם יש בהן קדושת שביעית?

בשאלה זו נחלקו פוסקי דורנו. דעת החזו"א וכך גם דעת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל [כדעת הר"ש סיריליאו] שמותר לאכול פירות אלו, אך יש לשמור בהן קדושת שביעית.
אולם דעת הרב בן ציון אבא שאול [כדעת הרמב"ם] האוסר פירות אלו באכילה, שהיות ונלקטו בשביעית שם ספיחין עליהם. וממילא לדעתו אין לאכול בננות מסיבה זו, והרב מתיר אותן רק לקטנים וזקנים וכד'.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128