השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for האם מברכים ברכה אחרונה על מים אם לא צמאים?

השותה מים לצמאו מברך שהכל לפניו ונפשות לאחריו. אם אינו צמא ושותה כי חנקתו אומצה, או לבלוע תרופה או כי הרופא הצריכו לזה וכד' אינו מברך לא לפניהם ולא לאחריהם.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128