.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for האם מברכים שבע ברכות לגרוש/אלמן שנשא גרושה/אלמנה?

בנשואי אלמן / גרוש, לאלמנה / גרושה / רווקה בעולה, אין מברכים שבע ברכות אלא בסעודת החתונה בלבד. בשאר הסעודות שיעשה אפילו באותו היום – אין מברכים שבע ברכות. [וכן בגרוש / אלמן שנשא רווקה בעולת עצמו – אין מברכים להם שבע ברכות. שו"ת יבי"א ח"ה אהע"ז י"א].

יש להזהר לעשות את החופה והסעודה שניהם ביום או שניהם בלילה, אך לא יעשה החופה ביום והסעודה בלילה, שיש להסתפק במצב זה האם יש לברך שבע ברכות, או שמא נחשב ליום אחר.

בכל הדוגמאות הנ"ל, בעת שעושים זימון במשך שלשה ימים – כולל יום החופה – אומרים בזימון "נברך [אלקינו] שהשמחה במעונו ובטובו חיינו". [שו"ע אה"ע סי' סב ס"ו, ע"ע ברכת ה' ח"ד פ"ה עמ' תא].

כמו כן אין אומרים תחנון במשך שלשה ימים.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות