השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for האם מותר לאשה לשאוב חלב בשבת לצורך התינוק על ידי משאבה ידנית?

כל הפוסקים אוסרים לשאוב חלב בשבת הן במשאבה ידנית וכל שכן במשאבה חשמלית הן להאכילו בשבת והן למחרת. השואבת אף במשאבה ידנית עוברת על איסור תורה.
במקרה של גודש וצער של האשה, מותר יהיה לה לשים חומר פוגם בכלי השאיבה – כגון סבון נוזלי וכד', ואז לשאוב. במצב כזה נחשב הדבר למלאכה שאינה צריכה לגופה, ומותר. [יש אף המקילין לשאוב באופן רגיל על מנת לשים לבסוף חומר פוגם, אך עדיף יותר לשים מתחילה כמשנ"ת]. 
במקרה של פיקוח נפש – יש להעדיף לשאוב במשאבה חשמלית על ידי שעון שבת מאשר במשאבה ידנית שבכל לחיצה עושה בידיים פעולת איסור, ועדיף למעט באיסורין. אם לא הכינה מע"ש – עדיף במשאבה ידנית בשבת [ארחות שבת ח"ג עמ' פז].
לרוב אין פיקוח נפש היות ורוב התינוקות מסוגלים לאכול תחליפי חלב, ויש אף גמ"ח חלב אם וניתן להתארגן בהתאם.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128