.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for האם מותר להוסיף מים לחמין בשבת? ומה מנהג התימנים בזה?

שלום
בנוגע להוספת המים לחמין בשבת ישנה מחלוקת הפוסקים. נחלקו הראשונים האם יש בישול אחר בישול בדבר לח. למעשה, גם העדות חלוקות בזה.
מנהג רבים מן התימנים שאין כלל בישול אחר בישול בדבר לח, ולכן רבים נהגו לחמם מים בע"ש ולהניחם על השיש, ולהוסיפם למיחם, ויש להם על מה שיסמוכו.
דעת מרן השו"ע שאין לעשות כן, ויש בזה חשש חיוב חטאת, ואין היתר להוסיף מים רותחים אפילו מקומקום הנמצא ע"ג הפלטה – לחמין בשבת.
לדעת הרמ"א מותר להוסיף מים פושרים כל עוד הם לא הצטננו, וכך נוהגים האשכנזים.
למעשה לפי הספרדים ישנה עיצה – שיכניס מע"ש שקית מלאה מים לסיר החמין, ובשבת כשיראה שהחמין התייבש ינקב את השקית שבסיר, והמים הללו אין בהם איסור בישול.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות