.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for האם מותר להתיחד עם בת לשם שידוכים יחד עם אשת איש כשבעלה בעיר?

דבר זה תלוי במחלוקת הפוסקים.
יש שמתירים היות והנשואה אימת בעלה עליה, ולא תכשל, ממילא היא כשומר שלא תכשל חברתה. [החכמ"א והציץ אליעזר].
יש שמתירים רק אם בעלה יכול אכן בכל רגע להכנס, שבלא זה לעצמה אין יחוד, אך אינה נחשבת לשומר לחברתה. [הגר"ש וואזנר בשבה"ל ח"ה סי' רב].
ויש אוסרים לחלוטין ואומרים שאינה נחשבת כלל לשומר, ולכאורה יש דיוק כשיטתם מן הרמב"ם. [נחפה בכסף ח"ב סי"א, עצי ארזים, אורח שמח, ועוד].
למעשה –
ראוי לחשוש לאוסרים כשאפשר, ולהודיע לשכנים שיכולים להכנס לכשירצו, ובזה ינצלו מאיסור יחוד. והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות