.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for האם עושים אזכרה – שלשים ושנה – לתינוק שנפטר?

בנוגע לתינוק שנפטר בקטנותו רח"ל היל"ת, הגר"ע יוסף זלה"ה נשאל בזה האם יש לערוך לו אזכרה של שלשים ושל שנה, ובשאלה מדובר היה בתינוק בן 7 חודשים, והרב השיב שאין צורך ['מעין אומר' פ"ו עמ' רכ שאלה קכא].
ההסבר הנראה בזה הוא מפני שהנשמה הזו אינה זקוקה לתיקון, והיא זכה טהורה, ולכן אינה צריכה את כל הענין של השלשים והשנה שנעשים בשל דין שמים. כמו כן יתכן והדבר הוא כדי למנוע עוגמת נפש מן ההורים, [כמבואר שם ע"י המלקט].
כמו כן הרב השיב [שם שאלה י"ז עמ' קנה] בנוגע לילד שנפטר בגיל 7 שנים שדי לומר קדיש ל' יום ויעשו אזכרה וד"ת, ואין צריך יותר.
וע"ע שם [שאלה ה' עמ' קמ"ז] שנשאל האם אפשר לומר קדיש על תינוקת שנפטרה תוך שנה ללידתה, גם ביום השנה ובשנים הבאות, והשיב "מה יש בזה?" – ונשאל שוב בנוגע לסעודה ולימוד שנוהגים לעשות ביום השנה, והשיב שלא נוהגים לעשות לקטנים.
המורם מזאת – שמי שירצה לומר קדיש ביום השנה ואף בשנים הבאות, אין מניעה לעשות כן, אך סעודה ולימוד לא נהגו לעשות לקטנים. וכשמדובר בגיל מבוגר יותר יעשו אף אזכרה של שלשים עם סעודה וד"ת, אך אין צריך לעשות כן ביום השנה או בשנים הבאות.
וה' יצילנו מצרות וישלח משיח צדקנו להחיות מתינו בב"א.
 

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות