השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for הבנה באגדות חז"ל

תודה ויישר כח.
אכן משל נוסף נאמר בענין, על הצאר שהורה להחריב כרך שלם וחתם על כך באבחת קולמוס, ולמחרת בעתונים התפרסם: "טיפת דיו אחת מקולמוס הצאר הטביעה כרך שלם" למי שלא היה בסוד הענין נדמה הענין כגוזמא לא ברורה, אך למי שמבין יש כאן מטאפורה ברורה למה שאכן קרה.

בנוגע לגובה אמה וכד' אכן לכך כיוונתי, ואם כבר הזכרת, כך אכן מבארים את הענין המובא בחז"ל [סנהד' ק, ב"ב עה] שאדה"ר היה בגובה מאה אמה, "ותשת עלי כפך" – ה' מעטו, שאף שם הפשט שבהשגות הרוחניות והשכליות היה עצום ורב.
כוט"ס
בועז

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128