.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for הבנה באגדות חז"ל

שלום,
נושא הגדות חז"ל הוא נושא ממורכב ומדובר רבות במפרשים.
הכלל הנקוט בידינו הוא כדברי הגר"א במשלי [כה-ב] עה"פ 'כבוד אלהים הסתר דבר' "בתורה שבע"פ ב' דברים הלכות ואגדות ובתוך האגדות גנוזין הסודות שהן כבוד אלקים וצריך להסתיר אותן כמ"ש למכסה עתיק דברים שכיסה עתיק יומין".
כך יש להבין את אגדות רבב"ח ועוד שנראות כתמוהות ביותר, ובהן גנזו חז"ל רמזי סודות התורה שאינן ראויים להמסר לכל אדם אלא לחכם המבין מדעתו.
בכל אופן בעקרון עלינו לדעת שיש מחלוקת בין הפרשנים כיצד להתייחס לאגדות חז"ל.
שיטת המהרש"א שיש להבינן כפשוטן ולנסות לבארן על פי המציאות הגשמית.
לעומת זאת שיטת המהר"ל ודעימיה – שיש באגדות חז"ל משלים שיש להבינם בצורה מטאפורית ולא כפשוטו.
לדוגמא אם כתוב על שמשון שהיה בין כתפיו 30 אמה, אין הכוונה שזה אכן היה רוחב כתפיו, אלא חז"ל באו לבטא איכות, ורצו לומר לך הנך יודע שווה ערך לכמה היה כחו של שמשון בין כתפיו? שווה ערך לכתפיים ברוחב 30 אמה, שהרי הרים את דלתות עזה על כתפיו, וזה השיעור של הכח הנצרך לשם כך.
כך יש להבין את כל אגדות חז"ל לאסכולה זו, וכך היא הדרך המקובלת כיום לבאר את אותן האגדות.
לפי זה כשמדברים על גובהו של פרעה או נ"נ מתכוונים לדבר על הגודל שלהם מבחינת האיכות ובטאו זאת חז"ל באמירה שהיו בגובה אמה וכדו'. ר"ל שהיו אנשים קטנים מבחינת גדלות הנפש. וכעזה"ד.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות