.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for הבנת משפט בדברי החזון איש

החזון איש בא לבטא יסוד – אמונה אינה תלויה בהוכחות לוגיות וראיות מדעיות. שהרי אדם שאינו מעונין לקיים מצוות ולהאמין בבורא, מפני שזה מחייב אותו, ימצא אלף ואחד טיעונים פבסדו-לוגיים נגד מציאות הבורא, תורה מן השמים ועוד.
אלא מידת האמונה היא "נטיה דקה" – קרי הסתעפות הנובעת "מעדינות הנפש". מהנפש העדינה, המלוטשת, המזוקקת, להבדיל מהנפש הגסה, המגושמת, הבהמית. הנפש המעודנת אינה צריך ללמוד אמונה, אלא היא נמצאת ונוטה ומסתעפת מפנימיותה, לו רק יהיה האדם "בעל נפש, חופשי מרעבון תאווני" [החזו"א שם]. שבעל התאוה יכפור, כדי למלא תאוותו, ולא כמסקנה לוגית ממחקר מתמשך אודות קיום הבורא וכד', ולא עבדו ישראל ע"ז אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיא וכו'.
הארכנו בדברים אלה בשיעורים ב"מכתב מאליהו" [בספרו בח"א עמ' 52 "מבט האמת", ובעמ' 173 – "האמונה והיחוד – מעולם לא היה אפיקורס אמיתי"].

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות