.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for הלוחש על המכה

שאלה זו נשאלה על ידי הפוסקים בהקשר לדברי הרמב"ם [וכדבריו פסק בשו"ע יו"ד קעט] שאין ללחוש פסוק על המכה, וכתב "לא די שהן מנחשים וחוברים אלא שהן בכלל הכופרים בתורה שהן עושין דברי תורה רפואת הגוף ואינן אלא רפואת נפשות" עכ"ל. וכיצד אמרו שהחש בראשו יעסוק בתורה וכו'? וכן הקשו כיצד קוראים תהלים על חולה שיבריא?
הגר"ח קנייבסקי נשאל בענין והשיב:
יש הבדל בין עוסק בתורה על מנת לעורר זכות לפני ה', שזה מותר, לבין לוחש על המכה שסבור שלחישת פסוקים על מכתו היא שתועיל ולא הפניה לקוב"ה, וזה באמת אסור.
חילוק זה מובא בספרים נוספים, ולכן נוהגים העולם לקרוא פסוקים ותהלים לרפואת החולה דרך בקשה, ולא דרך לחש.
ואם נדקדק בלשון הפלא יועץ "יאמר עליו ברכת כהנים ג"פ ב כ ו ו נ ה " אם היה זה בצורת לחש – מה הצורך לכוין בלחש? הלחשים עושים פעולתם מעצם הוצאתם בפה! כך שכאן רמז הרב שזה דרך תפילה – ובתפילה צריך לכוין, רק שתפילה המועלת לכויה – היא תפילת ברכת כהנים, שיברכך ה' וישמרך וכו'.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות