השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for חוף ים נפרד – מציל

בנוגע לחוף ים עם מציל – יש שרצו להתיר משום שבעבידתיה טריד. גדולי הפוסקים לא מקבלים זאת, ומציאות היא שאינו כן וד"ל, וכ"ש כשיש מוכרי ארטיקים וכד' שלגביהם לא שייך כלל הטיעון הזה.
ולכן להלכה אין לאשה להתלבש שלא בצניעות וכ"ש שלא תלך בבגד-ים במקומות אלה, אלא תלבש חלוק וכד'. הוא הדין גם לגבי כיסוי הראש.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128