השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for חזנים צעירים

אני מתנצל על העיכוב בתשובה מפאת הטרדות.
אשרי הדור שאלה שאלותיו!
הכלל הוא שבמקום שאין אנשים -השתדל להיות איש. אכן בעבר מקובל היה שהזקנים היו מוציאים ס"ת הן בשל בקיאותם והן בשל הדר שיבתם.
אך כיון שכפי שאמרת – דור הולך ודור בא, והבקיאים הולכים ומתמעטים, אין ברירה, ויש להעלות בעלי קריאה צעירים. אין בכך זילות, שההכרח לא יגונה.
בענין ביטול תורה – אכן אם ישנה אפשרות לעסוק בזמן זה בעסק התורה בעיון – ודאי שזה עדיף, אך לאור שאלתך מובן שאין מי שיעשה את המלאכה במקומך, במצב כזה אין הדבר מתוך בחירה אלא הכרח, ובודאי שאדם כזה לא ייתבע בשמים על ביטול תורה באיכות, שהרי אין מי שיעשה זאת במקומו.
שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה!

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128