.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for חלוקת תפילת ערבית

שלום,
ודאי שלכתחילה אין להתפלל ערבית מחולקת, ויש להתפלל הכל כסדר, גם אם ביחיד. זה לא לוקח יותר מרבע שעה.
אנו מחלקים את התפילה כדי לזכות בתפילה במנין. לדוגמא – אדם שנכנס לביהכ"נ והציבור בהשכיבנו, יתפלל עמהם עמידה, ואח"כ ישלים את השאר עד סוף השכיבנו.
בין ק"ש לבין ברכותיה אסור להפסיק. מיד בסיום ברכת ק"ש יש להתחיל שמע ישראל.
אם אין שום ברירה – תפסיק בסוף ברכות ק"ש ומיד כשתתפנה תתחיל עמידה. אין לכתחילה להפסיק שם, שאף בערבית יש ענין לסמוך גאולה לתפילה, הגם שאין הדבר חמור כשחרית.
בכל מקרה – במצב שבו אתה רואה שתיאלץ להתפלל ערבית לאחר חצות, עדיף שתקרא ק"ש כעת ותכוין לצאת בה יד"ח ואל תמתין לאחר חצות. לדעת הגרב"צ עדיף להתפלל ביחיד קודם חצת מבציבור לאחר חצות, אך הגרע"י נוקט שיש להעדיף תפילה בציבור גם לאחר חצות.
כל טוב,
בועז שלום

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות