.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for ירבעם בן-נבט – מה הייתה הציפייה ?

שלום
אני שמח לשמוע שאתה מפיק תועלת מן השיעורים, תפיץ הלאה, והיה זה שכרי ושכרך!
בנוגע לשאלתך – היא הנותנת, כיון שמלכותך היא מאת ה', מי שהביאך למלכות, תפקידו לשמור על מלכותך. כפי מה שמבאר הרמב"ן את התביעה כלפי אברהם שירד למצרים ברעב וסיכן את אשתו וכו' היות ומי שהביאו לארץ ישראל, יודע שיש שם רעב, ואמור לזונו ולפרנסו שם, והיה לו לסמוך על ה', כך גם בענייננו.
ואם כן – עצם הענין שעל פי הטבע הם אמורים להמשך אחר רחבעם, זה עצמו הנסיון לירבעם, האם יבטח בה' ויאמר ה' יעשה הטוב בעיניו, לי בוודאי אין היתר להחטיא את כלל ישראל בעבודה זרה כדי לשמר מלכותי, או שיכשל, כפי שבאמת היה. מה שברור מעל לכל ספק, שאין זה חלק מחובת ההשתדלות של ירבעם להחטיאם בע"ז כדי לשמר מלכותו. כמו שלא נאמר שחלק מחובת ההשתדלות שלי להתפרנס זה לשדוד בנק…
וה' יצילנו משגיאות אמן.
 

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות