.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for יתרון ישראל על העמים

 
שלום רב
בנוגע ליתרון האדם בדיבור ־ אמנם זה בא לידי ביטוי בפסוק 'ויהי האדם לנפש חיה, וביאר בתרגום ־ "רוח ממללא", וזה המאפיין העיקרי של האדם לעומת בעלי החיים, אך אף אחד לא יטען שזה – ותו לא, שהרי גם אילם הוא בבחינת "אדם" ולא בהמה חלילה, כך שאכן אם יינטל כח הדיבור אין המשמעות שניטלה ממנו כל מעלת ה״אדם" שבו.
מעלת האדם שממנה נובע הדיבור הוא מן הדעת, ואכן מי שאין בו דעת ־ בהמה עדיפה הימנו, וחסר הדעה מסוגל להזיק לעצמו ולאחרים, כך
שהוא אכן נחות מן הבהמה שלפחות יודעת לשמור עצמה ואינה מזיקה אלא אם כן הוצרכה לאכול וכדו'.
 
את שאר השאלות יש להגיש בטופס נפרד לכל שאלה, כמובא בראש העמוד.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות