השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for למה יעקב אבינו סיכן את הילדים?

שלום
יש לזכור ש- א. אין ליעקב היכן להניח את ילדיו. במשמורת? הרי המקום הכי בטוח בעבורם זה עם אביהם. אם יותירם לבדם במקום רחוק, מי יבטיח לו שעשיו לא ישלח אנשיו לשםל ויפגע בהם??
דבר נוסף – יש לזכור שיש לו בנים שיכולים להלחם, שהרי עוד בקטנותם גיבורים גדולים היו, והותירם עמו לסייעו.
מעבר לכך – עי' בהעמק דבר [לג פסוק א] עה"פ "ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות" – ויחץ. ולא חצה עוד לחלק ולעשות לשני מחנות כאשר עשה אתמול. ואע"ג שהי' לו עוד פנאי לדבר, שהרי ראהו מרחוק, מ"מ שוב בטח לבו ממעשה המלאך שלא יכה לשחת מאומה. אך סימני הכנעה ראה יפה שעליו לעשות, כי עוד אפשר שיכה עשו הכאה קלה, כמו שנקע ירך יעקב ע"י המלאך. ע"כ עשה פעולה זו: עכ"ל.
בנוגע לשאלה מדוע חילק הקב"ה את השבטים כך שחלקם באו מבני השפחות – אין לנו השגה בדרכי הבורא. יתכן ודברו בזה המפרשים, ואיני יודע.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128