.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for לשים צמח במים

בנוגע לנתינת מיני צמחים במים בשבת – הפוסקים מחלקים בין אם הם נפתחים ומשרישים, לבין אלה שרק שומרים על טריותם.
בנפתחים לא ראוי לתתם במים בשבת, כגון ורדים וכד'. ואף אם היו מער"ש ונטלם – אין ראוי להחזירם. אך אם כבר נפתחו פרחיהם – מותר. [יחו"ד ח"ב סי' נ"ג]. אם אינם נפתחים – מותר לשים אותם גם בתחילה בשבת, הגם שלא היו בהם מקודם. [רמ"א סי' של"ו סע' יא]. ובריחן יש לאסור להניחו במים מפני שמפתח שורשים ויש כאן חיוב משום זורע. [אורל"צ ח"ב].
בנוגע לשמיטה – כתב האורל"צ שאין איסור בגדולי מים מפני שבשמיטה הענין הוא שהאדמה תנוח. וע"ע בית דוד על הל' שמיטה שהוצאת שרשים אינה מלאכה האסורה בשביעית, ולכן מותר להניח ענפים או גרעין אבוקדו במים כדי שיצמיחו שורשים לצורך נטיעתם אחר השמיטה, ע"ש מקורותיו.
תוכל לשמוע את ההלכות שמסרנו בדיני שמיטה בקישור הבא: הלכות שמיטה>>>

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות