השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for מדוע אברהם אבינו לא התפלל עבור יצחק?

לעידן שלום,
כפי שכבר אתה עמדת על החילוק, כמו שנתבאר בהרצאה סוד גלות מצרים וחטא אדה"ר – שם מדובר היה בהליך של תיקון, ואין מה לבקש ממנתח שירחם ולא יעשה את הניתוח הנצרך… כך גם כאן – אם מדובר היה בגזירה קשה על יצחק – ה' היה מביא זאת עליו בעצמו, אם הוא מבקש זאת מאברהם ועוד אומר לו "בבקשה עמוד לי בנסיון זה שלא יאמרו [הנסיונות] הראשונים אין בהם ממש" [סנהדרין פט:].
מה שאין כן בסדום ששם הקב"ה אומר לאברהם שהוא רוצה להפרע מן הרשעים, על כך מבקש אברהם שה' יאריך אפו להם ואל יפרע מהם מיד, בזכות הצדיקים שבעיר.
כל טוב,
בועז שלום

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128