.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for מדידת זמן וגודל בתקופות קדומות

שלום,
א. המדידה בזמן חז"ל הייתה בד"כ על פי שעון שמש, כידוע על ידי נעיצת מקל בקרקע, או על ידי מעלות המסומנות בקיר ולפיהן ניתן לדעת כמה זמן עבר.
ב. מדידות האורך היו לפי טפחים, ולכן דנו על אמה בת חמשה טפחים או אמה בת ששה טפחים. השיעור בטפח היה לפי אדם בינוני, וכך כל מידות חז"ל. מעבר לכך ודאי היה להם סרגלים בהם מדדו כפי שרואים במס' שבת [דף לא.] בשמאי שדחפו לגר ב"אמת הבנין" ופרש"י שם: "אמת הבנין – מקל שהוא אמת אורך, ומודדים בו אורך הבנין, שהיו קוצצין עם האומנין כך וכך אמות בכך וכך דמים": הרי שהיה להם כלי מידה באורך אמה.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות