.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for מהי גלות ומהי גאולה?

הגלות מחולקת לגלות הגוף וגלות הנפש.
גלות הגוף – מצב בו עם ישראל מרוחק מאדמתו, כפי המצב היום לרוב עמ"י, שרובם בארצות ניכר.
גלות הנפש – הוא מצב בו טרם נגאלנו גאולת הרוח ע"י משיח צדקנו, אשר יגאלנו במהרה בימינו אכי"ר, ואנו נתונים לחסדי אומות העולם שברצונם יחרימונו ויקשו על קיומנו, וברצונם יקבלונו. זהו מצב של חילול השם, שעמ"י נתון תחת עמים עובדי אלילים ותלויים בחסדי המענקים שלהם. כמו"כ אנו בגלות ונוהים אחר האידיאות של הגויים ולצערנו ברבים מאתנו התקיים "ככל העמים בית ישראל".
מעבר לכך שבעם ישראל כעת שולטים אלה שהגר"א ציטט עליהם את הנאמר בתיקוני הזוהר שבעקבתא דמשיחא ישלטו בנו הערב רב, שייצרו לשומרי התורה ולומדיה. ואת המציאות הזו אנו חווים יום יום, בהחלטות של ערכאותיהם שבאופן קבוע מוטות נגד התורה שומריה ולומדיה. [וכבר הארכנו במקום אחר אודות מצבנו בארצנו].
איני רואה צורך להתעסק בסמנטיקה – האם אנו בסוף הגלות, או בתחילת הגאולה, וייתכן שאף שני הדברים נכונים, ולמאי נפקא מינה? בין כך ובין כך כולם מודים שלכלל גאולה שלימה לא הגענו, כך שלכולי עלמא יש עדיין לצפות לתיקון עולם במלכות שד-י בביאת משיח צדקנו בב"א.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות