השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for מה דעת תורה בנוגע לחסכון?

על פי דעת תורה מותר ואף צריך האדם לחסוך – בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. הנהג בהם מנהג דרך ארץ, וכן הוא מנהג העולם.
עם כל זה – המצוי בדרגת בטחון גבוהה – אינו משאיר אוכל מהיום למחר כמובא במשנ"ב ע"פ הזוה"ק, וכל שכן שלא חוסך.
אדם שיעשה כן היום – צריך בדיקה האם זה מפאת דרגת בטחונו הגבוהה, או מסיבות אחרות…

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128