השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for מותר ליהנות ממה שחילוני בישל ביו"ט והבעיר את האש באיסור?

המבשל במזיד ביום טוב שלא לצורך יום טוב – התבשיל לא נאסר [שו"ע תקכז סכ"ג].
המבעיר אש ביום טוב באיסור – מותר ליהנות מאותה האש לכל אדם. [ב"י סי' תק"ב וכמעט כל האחרונים וכ"פ למעשה המשנ"ב].
לכן למסקנה מותר ליהנות מתבשיל שבישל ישראל ביו"ט מאש שהבעיר באיסור, ולכן התבשיל שבישלה אותה האשה לא נאסר באכילה.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128