.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for מותר ליהנות ממה שחילוני בישל ביו"ט והבעיר את האש באיסור?

המבשל במזיד ביום טוב שלא לצורך יום טוב – התבשיל לא נאסר [שו"ע תקכז סכ"ג].
המבעיר אש ביום טוב באיסור – מותר ליהנות מאותה האש לכל אדם. [ב"י סי' תק"ב וכמעט כל האחרונים וכ"פ למעשה המשנ"ב].
לכן למסקנה מותר ליהנות מתבשיל שבישל ישראל ביו"ט מאש שהבעיר באיסור, ולכן התבשיל שבישלה אותה האשה לא נאסר באכילה.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות