השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for מי הנער המדובר בפרק כ שמואל א – שנשלח להביא את החיצים שירה יהונתן בהם רמז לדוד?

שלום
בתחילה סברתי ע"פ הידוע לי מזכרוני – שלא מופיע בחז"ל או בספרות המאוחרת יותר  – מי היה אותו הנער, כמקובל שפעמים רבות התנ"ך לא מתייחס לפרטים שוליים, כדוגמת זהותו של הנער אוסף החיצים. 
אך בעקבות השאלה יצאתי לללקוט באמרים וללמוד חיפוש מחיפוש, ומצאתי בס"ד שיש מי שכתב בענין דברים מפורשים.
בספר 'אהל מועד' [ב', פרי הארץ א', ח"ב המקרא והמכתב לר' אברהם בן יעקב ביק, הו"ל שנת תרמ"ז] ע"פ דברי הרוקח שנער יהונתן הוא ציבא שהיה עבד בית שאול, והיה גם כן עבד יהונתן ע"ש הקשר הדברים.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128