.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for מי ערך את "הגדה של פסח"

בנוגע למחבר ההגדה – שאלה זו עתיקה, ואין עליה תשובה ברורה. יש הטוענים שאנשי כנסת הגדולה, ויש שמשערים שמדובר מחיבור בזמן האמוראים, על כל פנים הגדה כתובה כמות שהיא יש לנו רק מתקופת הגאונים – רבינו סעדיה גאון, וגם הרמב"ם הביא נוסח הגדה. המסתבר הוא שההגדה מטבעה הלכה והתגבשה במשך השנים, היות והיא כוללת בתוכה מדרשי חז"ל רבים מתקופות שונות.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות