השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for מליצה מפסוקים ושילובם בחיי היום-יום

אין מניעה לדבר במליצת פסוקים, וכך היה דרכם של חכמי עדות המזרח. חכמי אשכנז נמנעו ממליצות אלה מאותה סיבה שנמנעו מלעסוק בדקדוק – המשכילים של הדורות האחרונים עסקו באלה, ומי שהתעסק בזה נחשד במסכילו"ת…
חכמי ספרד הרבו להשתמש אף בשינוי לשון הפסוק המקורי כדי להתאימו לענין בו דברו. הפלא יועץ מרבה לדבר בסגנון זה, ואחת הדוגמאות הנשנות בספרו – "גם אסו"ר נלווה עמם" [הגרשיים מרמזים שהמילה שונתה ומשמעותה מליצית] מליצה זו מבוססת על הפסוק בתהלים "גם אשור נלוה עמם היו זרוע לבני לוט סלה" (תהלים פג-ט), ומשמעות המליצה שמעבר לכך שיש להמנע מהנהגה מסוימת, נוסף אף איסור בזה.
שמעתי על הגר"ש שבדרון שהיה מדבר כן בעת שהיה עושה תענית דיבור, ופעם אחת שעלה לרכב אמר לנהג "גז חיש ונעופה"… איני אחראי לאוטנטיות של הסיפור, אך הקו הוא נכון.
יש להדגיש שזה בתנאי שאין כוונתו להלעיג ח"ו על פסוק.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128