.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for מספר שאלות לכבוד הרב: 1. מדוע בספרי הנביאים מוסיפים לשמות את האותיות ה-ו, לדוגמה ירמיה- ירמיהו,יורם-יהורם וכדו'. ומה הכלל בזה? 2. איך יש להגות את התנועה שווא פתח. כשווא או כפתח? 3. האם מותר ללמוד תורה בשכיבה?

שלום,
א. הרד"ק כותב [ש"א פכ"ה פס' לב] שכאשר שם מופיע בתנ"ך בשתי צורות, [ירמיה – ירמיהו, אביגל – אביגיל וכן כל כיוצא בזה] משמעות הדברים היא שהאדם נקרא בשני השמות, ולכן פעם כותבו כך ופעם כך. [מעבר לדרשות חז"ל כגון על אביגיל ע"ש ברד"ק].
ב. חטף פתח הינו תנועה חטופה שיש לקוראה כפתח חטוף, בין פתח לשווא. בד"כ מופיע החטף-פתח באותיות גרוניות בלבד (א, ה, ח, ע).
ג. מותר ללמוד תורה בשכיבה, וכך היתה דרכו של מרן החזו"א בעת שהיה מגיע לאפיסת כוחות. עם כל זה אם הוא בכוחו ודאי ראוי שילמד תורה כראוי בכובד ראש.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות