.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for מתי עושים אזכרה לנפטר, בשנה מעוברת?

שלום,
כשאדם נפטר בשנה רגילה, ויש לו אזכרה בשנה מעוברת, או להיפך, אם לא מדובר בשנה הראשונה לפטירתו – לעולם נעשה בתאריך המדויק בו הוא נפטר [לדוגמא אצלך כ' באב]. כל השאלה היא דוקא בשנה הראשונה לפטירה
למעשה יש בדבר מחלוקת גדולה בפוסקים, יש המצדדים שלעולם את האזכרה בשנה הראשונה נעשה לאחר י"ב חודש. אך יש מאידך שאומרים היות ויום הדין של הנפטר הוא ביום הפטירה, ומזל החודש גורם, לכן יש לעשות ביום החודש, [אצלך – כ' באב] הגם שזה י"ג חודשים מן הפטירה.
למעשה הילקוט יוסף בהלכות אבילות פסק שיש להעדיף לעשות בתום הי"ב חודש, ואם ירצה יחמיר גם לעשות בתום י"ג חודש בתאריך החודש. וכך אף העיד שהורה אביו לעשות בעת האזכרה לאמו אשת חבר הרבנית מרגלית ז"ל, ולא עשה כלום ביום החודש – קרי בתום י"ג חודשים.
אך הדר ביה הרב, והדר הוא לכל חסידיו, הרב עובדיה יוסף חזר בו ובספרו חזון עובדיה על הלכות אבילות הוא מורה כדעת הפוסקים שיש לעשות רק את יום החודש בו נפטר – י"ג חודש לפטירה, ולא בתום י"ב חודש. ואם ירצה להחמיר – יעשה אזכרה גם בתום י"ב חודש. ויש הנוהגים לעשות תמיד בתום י"א חודש, יעשו גם השנה כן [נמצא שלמחמירים יש בשנה כזו שלש אזכרות].
לעומת זאת הגר"י רצאבי רב עדת בני תימן – נוקט כשיטת הפוסקים שיש לעשות בשנה הראשונה בתום י"ב חודש בלבד.

חשוב לציין – כל זה בנוגע לאזכרה, תענית ביום הפטירה, ברכות וכו', אולם את הקדיש בכל מקרה מפסיקים לומר בתום י"א חודש, שדין רשעים בגיהנם י"ב חודש, ואין אנו רוצים להחשיבו כרשע, ואת האבילות על אב ואם מפסיקים בתום י"ב חודש בכל מקרה. וכל הדיון רק בנוגע לאזכרה בלבד.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות