השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for סדרת השיעורים בהלכה [הלכות ברכות]

שלום,
השיעורים בהלכה נמסרים בד"כ מתוך קיצשו"ע ילקו"י ופסקי הגרע"י זצ"ל, עם הוספות מפוסקים נוספים, משנ"ב, אור לציון לגרב"צ, שו"ע המקוצר לגר"י רצאבי, ועוד.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128