השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for סיר שנתבשל בו תבשיל כשר, ובחשו את התבשיל בכף שהוא טרף. מה יהיה דין התבשיל והסיר עצמו? ומה דין כוס תה ששמו בו סוכר שלפני כן נגעו בו כמה טיפות חלב. האם מותר לשתות את התה בתוך שש שעות מאכילת בשר?

שלום,
א. בנוגע לכף הטריפה – אם מדובר באינה בת יומא [השתמשו בה בטרף בכ"ד שעות האחרונות] הרי היא מטריפה את התבשיל, וממילא את הסיר. ואם היא בת יומא – אז התבשיל מותר בדיעבד, כמבואר בשו"ע [יו"ד ק"ג סע' ה']. כל זה בתנאי שהתבשיל אינו חריף שאז הרי זה נחשב כנותן טעם לשבח, ואז אף אם עברו כ"ד שעות – הרי היא נחשבת כבת יומא.
גם בבת יומא [או בחריף אחר כ"ד שעות] הדין הוא שיש לשער האם יש בתבשיל פי שישים מן הכף, ואם כן – התבשיל מותר, וכל שאסרנו הוא רק באין בתבשיל פי שישים מהכף.
ב. בנוגע לכוס תה עם סוכר שבסוכר נגעו כמה טיפות חלב – ההגיון אומר שיש פי שישים במשקה נגד טיפות החלב, ולכן הדבר מותר.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128