.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for עניית אמן על ברכת למלשינים

שלום
בנוגע למקור הגירסה הזו – מובא בספר לחם רב [השלם אות תתמה] שכן הגיה הגה"ק ציס"ע מו"ה שלמה שפירא זי"ע אבד"ק מונקאטש ע"ש טעמו.
הדין הוא שאין עונים אמן למי ששינה ממטבע חכמים בברכות וברכתו לבטלה כמבואר בשו"ע רי"ד ורט"ו, כגון הזכיר בברכתו "מלך", או "העולם", או אמר "הגומל לחייבים טובים" שבכל זה שיבש לחלוטין הברכה, אין לענות אחריו אמן.
אך במקרה דנן היות ויש הנוקטים לברך כן, ואף בלאו הכי – אין זה לעיכובא ואין ברכתו לבטלה, ויש משמעות לברכתו, יש לענות אחריו אמן.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות