השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for שאלות בכשרות המטבח

שלום,
א. ב. מאכל פרווה לא יהיה בשרי אם נערבב אותו בכף בשרית משום שזה נחשב לנ"ט בר נ"ט דהיתרא, ולא הופך את המאכל לבשרי אף אם הכף בן יומו [ שהשתמשו בו בבשר רותח תוך כ"ד שעות האחרונות] לבני ספרד, ולאשכנזים לא הותר אלא אם כן אינו בן יומו.
במקרה והמגע היה בין הכלים כפי שציינת בשאלתך – הדברים מפורשים בשו"ע ונחלקו בהם המחבר והרמ"א:
שו"ע יורה דעה (סימן צה סעיף ג):
"קערות של בשר שהודחו ביורה חולבת בחמין שהיד סולדת בהן אפילו שניהם בני יומן מותר משום דהוה ליה נותן טעם בר נותן טעם דהתירא והוא שיאמר ברי לי שלא היה שום שומן דבוק בהן ואם היה שומן דבוק בהן צריך שיהא במים ס' כנגד ממשות שומן שעל פי הקערה: הגה: ויש אוסרים אפילו אין שומן דבוק בהן.
ולכן לכתחילה לא נערבב את הפירה עם הכף הבשרית, ובפרט שכף החיים נוקט שיש לבני ספרד לכתחילה להחמיר כרמ"א, הגם שהגר"ע יוסף זצ"ל חולק, בכל אופן גם השו"ע דיבר על מצב שבו זה כבר נעשה.
ולכן גם לא נאכל לכתחילה מהסיר החלבי עם כף בשרית, אלא אם כן אין היד סולדת בו [כ-45 מעלות צלסיוס].
 
 

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128