השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for שובבי"ם

ממולץ מאד שלא לספר לאף אדם כל ענין חסידות שהאדם נוהג בו. אם יוכל יסתיר אף מבני ביתו. אם יכול לדחות בדבר שאינו שקר אך משתמע לשני פנים – כמו אני לא רוצה לאכול כעת – שהיא חושבת שאין לו חשק, והוא מתכוין אני בצום, זה מותר.  בנושא שובבי"ם מיעטנו לדבר, הגם שאנו עושים אצלנו בבית אליהו מדי שנה תיקון שובבי"ם עם עננו של הרש"ש וכו' בכל זאת מקובלנו מרבותינו גדולי הדורות ראשי הישיבות שליט"א ולהבהחל"ח נ"ע, שאין לדבר בעניינים אלו בפרהסיא, אלא פעם בשנה וברמז. עם כל זה יש לנו מאמר בספרנו "משנת הגלגולים" הנקרא "סוד גלות מצרים וחטא אדה"ר" וכן יש לנו שיעורים על מאמר זה.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128