.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for שום ובצל וביצה קלופים שעבר עליהם חלק מהלילה – נאסרו?

ליעקב שלום,
אכן זו שאלה טובה, ואין היא מופיעה בקדמונים, אך מצאתי התייחסות לה בשני אחרוני זמננו, ואביא דבריהם.
הגאון האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג בשו"ת שלו דברי יציב [יו"ד ח"א סי' לא] שבתחילה כתב שההגיון אומר שמחצות ואילך לא שלטה רוח רעה, ע"פ הזוה"ק שמחצות קרוי בוקר וכו' אך בהמשך דבריו כתב שלא מפני שאנו מדמין [דין זה לשם] נעשה מעשה, ומנהג העולם שלא חוששין על לינת תחילת הלילה או סוף הלילה רק אם לנו כל הלילה, אז נאסרו. וכן מדוקדק מדברי רשב"י שאמר "שעבר עליהם הלילה", או במסכת ד"א "שלנה עליהם הלילה" והגר"א הגיה "שעבר עליהם הלילה", שלנה משמע אפילו תחילת הלילה או עה"ש, אך "עבר" משמע כל הלילה. ע"כ.
מאידך ראיתי מביאים בשם שבט הקהתי [ח"ב סי' רמז] שהרוח הרעה שורה בסוף הלילה.
מסקנת הדברים איפוא היא שלכו"ע באמצע הלילה ניתן לאכול, שעדין לא עבר כל הלילה ואין זה גם סוף הלילה.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות