.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for שלום לכבוד הרב, רציתי לדעת איך הולך תהליך נתינת ההסכמה לספרים. כי הבנתי שהרבנים שנותנים הסכמה לא מעיינים בכל הספר, אלא בחלקים קטנים בו, ואיך לא חוששים לדברים לא נכונים שכתובים בספר בין בהלכה ובין בהשקפה וכו'.

שלום
לרוב הסכמה בספרים אינה כוללת את כל הספר, אלא התבוננות זעיר פה זעיר שם. ההסכמה מבוססת על שלשה דברים:
א. הכרת המחבר, והכרת הנחתום תעיד על העיסה.
ב. אם אין היכרות אישית עם המחבר – אזי המסכים רואה מי החכמים שהסכימו לפניו, ואם הם מכירים אישית את המחבר, כגון שהוא תלמיד של רב פלוני – הנחשב למוכר – והרב ההוא הפליג בשבחו ובשבח הספר, אזי קל יותר לרב הגדול לתת הסכמה.
ג. ניתן מתוך "עברתי בין בתריו" להכיר את דרכו של המחבר, והאם רוחות רעות מנשבות מבין בתריו, האם השקפתו טהורה, האם דרכו בלימוד ישרה והגיונית, האם דבריו ראויים הם לעלות על שלחן מלכים. חשוב לזכור שהרב המסכים לוקח אחריות, ובפרט שאם לאחר מכן יימצאו דברים שאינם הגונים – יהיה לו בכך בזיון על שנתן הסכמה לספר שאינו ראוי.
על כל זה חשוב להדגיש שעצם הערתך נכונה –  אין לראות בהסכמה לספר את הסכמת החכם לכל פרט הכתוב בספר. כפי שכתבתי – הרב המסכים עובר לרוב על חלק קטן מן הספר בבחינת יבוא הפרט וילמד על הכלל.
אנקדוטה לדוגמא – בזמנו הסטייפלר נתן הסכמה לספר "שמירת שבת כהלכתה" אך כשהעירו לו שיש שם קולא בנוגע לדוד שמש בשבת – הרב ביקש מהמחבר לקרוע את ההסכמה מכל הספרים הגם שיצאו כבר מבית הדפוס, כדי שלא יצא מכשול מתחת ידו בהלכה שהוא סבור בה לחומרא.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות