השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for שמיטה – פירות ועציצים

שלום,
א. בנוגע לפירות – היות ופירות אלה חנטו בשביעית, דיני שביעית עליהם. הן לגבי השימוש המותר והאסור בפירות שביעית, הן לגבי הפקר הפירות, והן לגבי זמן הביעור [פרטי כל הלכות אלה תוכל לשמוע באתר/בדיסק שלנו על הלכות שביעית].
פירות אלה צריך להפקיר בחצרך ולאפשר לכל אחד לקחת, על פי גדרי ההלכה שאין כאן המקום לפורטה. אם כך אכן עשית, אין צורך להפריש מהם מעשרות. אולם אם לא הפקרת את הפירות [הן אם הם שייכים לך, הן אם שייכים לאדם אחר שלא הפקירן ואנו נוקטים להלכה ששמור ונעבד לא נאסר] יש לחשוש מספק ולהפריש מעשרות ללא ברכה.
ב. מותר כעת בחלוף שנת השמיטה לקנות זרעים ולשותלם. בנוגע לשתילים ששתלו אותם בעלי החנויות בשמיטה – עדיף להמנע. אין הבדל בין גידולי נוי או מאכל בהלכה זו.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128