השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for תינוק בכור חולה – האם מקדימים את פדיון הבן לברית?

שלום
מוסכם על כל הפוסקים [למעט הראנ"ח] שאין מצוות פדיון הבן תלויה במילה, ויקפיד לקיים את הפדיון בזמן בתום שלשים יום ללידת הילד, הגם שהוא עדיין ערל, ולא יתעכב מן הפדיון בשל מצוות המילה. [כן דעת הב"ח, חת"ס, מהר"י אסאד, צמח צדק, חיים שאל להחיד"א, באר שרים ועוד].
אם ביום ל"א בו נעשה הפדיון – החלים התינוק וראוי למילה, בזה יש להקדים המילה לפדיון. [ש"ך, ברכי יוסף, שו"ת חת"ס, תורה לשמה, ועוד].
אך אם ניתן לפדותו בלילה [י"א שתמיד ניתן לפדות בליל ל"א, וי"א רק אם נשלמו כ"ט י"ב תשצ"ג ללידתו] לא ימתין למילה שהיא למחרת, אלא יפדנו כבר מבערב, ולמחרת ימול.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128