.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for תפילין שנפלו

שלום
הפוסקים נוטים להקל בדין זה למי שתורתו אומנותו או שהוא חלוש או שהוא פועל שכיר שיבוא למעט במלאכת בעה"ב, שדי לו לפדות התענית בצדקה שיעור סעודה אחת. ואם היו התפילין בכיס שלהם – יש להקל כן לכל אדם. [חיד"א, כה"ח, ילקו"י ועוד].
ועיקר הדין שבנפילת ס"ת או תפילין מתענים – אינו מופיע בתלמוד או בראשונים, והוא מנהג ישראל. ומפורש במג"א [אוה"ח מד סק"ה] בשם משפטי שמואל ע"ש.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות