השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for תשלום נדרים

כל עוד הכסף לא הגיע ליד הגבאי – לא נחשב שפרע הנודר את נדרו, ועליו לפורעו. השליחים ששלח – אינם נוגעים לגבאי – שהרי הם אינם שליחיו ואינם מטעם ביהכ"נ. 
אמנם כן – יוכל הנודר לתבוע את השליח שישיב לו את כספו, אך בכל מקרה – בין אם ישיב לו ובין אם לא – לא נפטר הנודר מתשלום חובו לביהכ"נ במלואו.
לגבי הנאמנות – הגבאי הוא הנאמן, היות ומנהל רישום, וחנווני נאמן על פנקסו.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128