השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for 2 questions.

שלום
בנוגע לשאלה הראשונה – היא לא לגמרי ברורה לי, כך שקשה לי לענות עליה. עדיף אם תוכל לשאול בעברית, זה יקל עלי להבין את כוונתך.
בנוגע לשאלה השניה – כיצד אנו אומרים ש"הם עמלים ואינם מקבלים שכר", והרי כל מי שעובד מקבל שכר?
שתי תשובות מפורסמות בדבר.
א. הרב שטיינמן ענה על כך ואמר – "נו נו, גם זה נקרא שכר?"…
כמו שאדם אחד יספר לחבירו שהוא מרויח משכורת של 20 אלף ש"ח לחודש, והחבר שלו יענה לו גם אני מרויח משכורת של 20 ש"ח בחודש… זה יקרא "מרויח" או "משכורת"? והיחס בין 20 ש"ח ל-20.000 ש"ח קרוב הרבה יותר מאשר היחס בין השכר שאנו נקבל לשכר שהם מקבלים כאן –  שהוא ללא יחס ופרופורציה כלל, ולכן זה נקרא "אינם מקבלים שכר".
ב. החפץ חיים השיב במשל לאדם שנתן לחייט בד שיתפור לו חליפה, והוא עמל עליה חודש ולבסוף התברר שטעה במידות והכל ירד לטמיון. האם יעלה על הדעת שיבקש שכר עבור עבודתו שהשקיע חודש בחליפה זו? הרי ברור שהשכר משולם על התוצאה ולא על העמל.
לעומת זאת העמל בתורה מקבל שכר על עצם העמל, וגם אם חודש ישב על סוגיה והתאמץ להבינה, ולבסוף לא הצליח לעמוד על אמיתותה, האם לא יקבל שכר ח"ו? ודאי שיקבל. הרי שאנו עמלים ומקבלים שכר על העמל, והאם עמלים ואינם מקבלים שכר על העמל אלא על התוצאה בלבד!

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128