השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

דרוש מתנדב לזיכוי הרבים >>

שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהאבל שיום השלושים מסתיים בחול המועד פסח, מתי יסתפר?
אנונימי צוות נשאל לפני 10 חודשים

שלום לרב

רציתי לשאול בנוגע לאדם אבל על אשתו, [וילדיו אבלים על אמם] והשלושים מסתיים בחול המועד פסח, מתי יסתפר?

והשנה שחל ערב פסח בשבת, האם יסתפר ביום ששי? ואם יעדיף להסתפר בחוה"מ רק בתום ימי השלושים – זה אפשרי?

תודה

 

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
בועז שלום צוות נענה לפני 10 חודשים

שלום
בנוגע לאבל על שאר קרובים [למעט אב ואם] – אם נסתיימו שבעת ימי האבילות – מותר להתגלח מערב הרגל קודם החג, ולמעשה הרגל מבטל ממנו דין שלושים.
אם ערב הרגל חל בשבת [כמו השנה בתשפ"א שערב פסח חל בשבת] מותר להסתפר כבר מיום ששי, אם נסתיימו שבעת ימי האבלות [ומקצת היום ככולו, ודי בכך שהוא ביום השביעי שיכול להסתפר בערב שבת]. במצב כזה לא יוכל לסתפר בחול המועד, כיון שיכל להסתפר קודם החג בהיתר.
אולם אם לא הושלמו שבעת ימי האבילות אלא בשבת, כך שלא יכל להסתפר ביום ששי, יהיה מותר לו להסתפר בחול המועד. [ילקו"י הל' אבילות סי' מב סע' כו-כז].
בנוגע לאבילות על אב ואם – אין היתר להתגלח במועד, היות וזקוק לגערה על מנת להסתפר.
במצב כזה יוכל להסתפר רק אחרי פסח, והגם שזה ספירת העומר, אם הכביד שערו יוכל להסתפר. [כשהעדיפות היא להסתפר בערב שבת, שבזה יש שנהגו להקל בלאו הכי. אורל"צ].

ובילקו"י כתב להקל בזה להסתפר אף בחוה"מ לאחר גערה. [אבלות עמ' תרעט].

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

14 + 5 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו ביט הנפשהסנדיסק 128כרטיס זכרון 128