.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות כלליותאברא כדברא- האם יש מקור ביהדות?
ליאב נשאל לפני 6 שנים

אם אני לא טועה זכור לי שבאחד השיעורים של הרב שמעתי שהרב מספר על מכשף ערבי שהשתמש במילים "אברא כדברא" אשמח לדעת מה המקור?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

לליאב שלום
לא אמרתי שמכשף ערבי היה אומר זאת, אלא שיש התולים את האמירה המאגית במזרח הרחוק שמקורה מאברהם אבינו. הבאתי את הדברים בספרי 'משנת החלומות' ואני מצטט:
מקור חכמת הכישוף והשדים -מגלים לנו חז"ל- באברהם אבינו. כשחילק אברהם את נכסיו הוריש את כל אשר לו ליצחק.
לבניו מן הפילגשים נתן אברהם 'מתנות'. פירשו חז"ל (סנהדרין דף צא. ופרש"י: 'שֵׁם טומאה – כשוף ומעשה שדים'. ובחזקוני [בראשית כה-ו] כתב – "פי' רז"ל 'שם בטומאה מסר להם' פי' שם [-קדוש] להשביע את השדים, שיוכלו להזכיר את השם בטומאת הגוף ולא יזיק להם). 'שם טומאה מסר להם' שעמו יעשו כשפים ויפעילו את השדים. אחר כך שילחם אברהם מעמו 'קדמה' -למזרח. יש הטוענים שמכאן מקור חכמת הכשוף והמאגיה שבארצות המזרח הרחוק.

והוספתי שם בהערה:

ושמעתי אומרים שלכן המכשפים אומרים לפני הכישוף 'אברא קא דברא' שתרגומו מארמית- 'אברם דיבר'.
מה שכתבנו שאברהם שילחם למזרח הרחוק, מבואר במדרש [בר"ר פ' סא] 'קדמה אל ארץ קדם'- אמר להם כל מה שאתם יכולין להזריח [-להתרחק למזרח] הזריחו, שלא תכוו בגחלתו של יצחק'. וביאר בהעמק דבר [בראשית כה-ו] שהדבר מדויק מלשון הכתוב 'קדמה אל ארץ קדם' שפירושו 'מזרחה של ארץ המזרח'. ע"כ. ואיתא בזוהר [ח"א קלג:] 'קדמה אל ארץ קדם- בגין דתמן אינון סטרי חרשי מסאבי, תא חזי, כתיב (מ"א ה') ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם, אלין אינון דהוו מבני בני פלגשים דאברהם כו', עי"ש.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

11 + 4 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות