שאל את הרב – השאלותקטגוריה: אמונהאין עוד מלבדו והשתדלות
Avatarעידן נשאל לפני 3 שנים

בס"ד
ראשית, אפתח במזל טוב לרב ולמשפחתו בהיכנס הבן לעול תורה ומצוות!
שתזכו לגדלו לחופה ומעשים טובים ויעשה רצון ה' כרצונו!
שנית, יש את המושג "אין עוד מלבדו" מה זה אומר?
שאני לא צריך להתכונן למבחן ואצליח? שאדם בלי ידיים יכול להצמיח ידיים? שלא צריך להשתדל בזיווג וכיו"ב?
לשם מה יש יועצים כלכליים, זוגיים, יועצים למפלגות חרדיות והשתדלות יתירה בבחירות וכו' וכו'…
ואיך זה מסתדר עם זה שהזוהר הקדוש אומר שהזיווג תלוי בהשתדלות האדם ועם דעת האור החיים הקדוש שאדם בחירי יכול להזיק לאחרים גם אם לא נפסק כך משמיים?
או דעת הגמרא שלא מתפללים על דבר שלא יכול להיות.
תודה על התשובה
 

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 3 שנים

לעידן שלום ותודה על הברכות!
אין עוד מלבדו אינו אומר שאין צריך לעשות השתדלות. אין עוד מלבדו אומר שאין עוד כח בעולם חוץ ממנו יתברך. שאי אפשר לפעול ולעשות מאומה אם ה' לא יסכים לו.
מה שזה אומר שגם דברים שנראים כמכחישים פמליא של מעלה ככשפים וכד' גם הם מכוחו יתברך, הגם שהם נגד רצונו, ה' לא שולל את הבחירה לאותם מכחישים לפעול, ואם הם הצליחו – זה מפני שה' רצה שיצליחו כדי שלא לשלול הבחירה החופשית, הגם שודאי אינו חפץ במעשיהם.
חובת ההשתדלות נמסרה לנו בתורה, בקללה בזיעת אפך תאכל לחם, בעקבות חטא עץ הדעת. זהו העונש שעל האנושות לשאת. עם כל זה, ההצלחה או הכשלון הם מה'. ולכן גם בזיווג וגם בפרנסה ובכל ענין צריך השתדלות, אך לא שההשתדלות הוא המועיל כפי שהורנו המסילת ישרים, אלא שהוא מוכרח.
תוכל לשמוע על זה בהרחבה בהרצאות שמסרנו כאן וכן בשיעורים בספר 'אמונה ובטחון' לחזו"א.
 

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

8 + 5 =

ענייני חג השבועות

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב