.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: אמונהאין עוד מלבדו והשתדלות
עידן נשאל לפני 7 שנים

בס"ד
ראשית, אפתח במזל טוב לרב ולמשפחתו בהיכנס הבן לעול תורה ומצוות!
שתזכו לגדלו לחופה ומעשים טובים ויעשה רצון ה' כרצונו!
שנית, יש את המושג "אין עוד מלבדו" מה זה אומר?
שאני לא צריך להתכונן למבחן ואצליח? שאדם בלי ידיים יכול להצמיח ידיים? שלא צריך להשתדל בזיווג וכיו"ב?
לשם מה יש יועצים כלכליים, זוגיים, יועצים למפלגות חרדיות והשתדלות יתירה בבחירות וכו' וכו'…
ואיך זה מסתדר עם זה שהזוהר הקדוש אומר שהזיווג תלוי בהשתדלות האדם ועם דעת האור החיים הקדוש שאדם בחירי יכול להזיק לאחרים גם אם לא נפסק כך משמיים?
או דעת הגמרא שלא מתפללים על דבר שלא יכול להיות.
תודה על התשובה
 

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 שנים

לעידן שלום ותודה על הברכות!
אין עוד מלבדו אינו אומר שאין צריך לעשות השתדלות. אין עוד מלבדו אומר שאין עוד כח בעולם חוץ ממנו יתברך. שאי אפשר לפעול ולעשות מאומה אם ה' לא יסכים לו.
מה שזה אומר שגם דברים שנראים כמכחישים פמליא של מעלה ככשפים וכד' גם הם מכוחו יתברך, הגם שהם נגד רצונו, ה' לא שולל את הבחירה לאותם מכחישים לפעול, ואם הם הצליחו – זה מפני שה' רצה שיצליחו כדי שלא לשלול הבחירה החופשית, הגם שודאי אינו חפץ במעשיהם.
חובת ההשתדלות נמסרה לנו בתורה, בקללה בזיעת אפך תאכל לחם, בעקבות חטא עץ הדעת. זהו העונש שעל האנושות לשאת. עם כל זה, ההצלחה או הכשלון הם מה'. ולכן גם בזיווג וגם בפרנסה ובכל ענין צריך השתדלות, אך לא שההשתדלות הוא המועיל כפי שהורנו המסילת ישרים, אלא שהוא מוכרח.
תוכל לשמוע על זה בהרחבה בהרצאות שמסרנו כאן וכן בשיעורים בספר 'אמונה ובטחון' לחזו"א.
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

6 + 0 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות