.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהבאיסור עריות בגוי – הוא מתחייב כרת?
טל חן נשאל לפני 6 שנים

שלום לכבוד הרב
רציתי בבקשה לשאול האם גוי חייב כרת אם רבע בהמה? האם שייך בכלל כרת בגוי?
ראיתי את דברי "החינוך" מצוה רי וריא כמדומני ולא הבנתי.
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שלום
בגוי לא שייך דיני כרת כלל. כרת שייך דוקא בישראל שנפשו מחוברת אל העליונים, ובעת שיחטא בחטאים שיש בהם כרת, נכרתת נפשו משרשה העליון. 
אולם הגוי שיש לו רק נפש בהמי [כפי שהארכנו בזה במשנת הגלגולים] ואין נפשו מחוברת לעליונים מעיקרה, לא שייך בה ניתוק של כרת, שכרותה ועומדת היא.
מה שהטעה אותך בדברי החינוך והרמב"ם זה מה שהם כתבו שיש איסור עריות בגוי. כגון לשאת את אמו או דודתו או לרבוע בהמה [לרמב"ם, לשאר ראשונים אינו מוזהר על הרביעה]. וסברת שאם יעשה כן יתחייב כרת, ואינו כן, אלא כוונת הדברים שגוי שיעשה כן מתחייב מיתה.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

19 + 9 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות