.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
טל חן נשאל לפני 6 שנים

שלום לכבוד הרב
שמעתי פעם שכתוב (נראה לי שזה במדרש) שאם בא גוי ומאיים על יהודי ושואל אותו מי אלוהיו, אז מותר ליהודי לומר "אני עובד לאלוהי האש" ואין זה נחשב שאמר שעובד לע"ז כיון שעל ה' כתוב "אש אוכלה הוא".
האם כבוד הרב יכול במחילה בבקשה לומר לי היכן זה כתוב?
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

לטל שלום,
אתה בודאי  מתכווין לגמ' בנדרים סב: "אמר רבא שרי ליה לצורבא מרבנן למימר עבדא דנורא אנא, לא יהיבנא כרגא".

מותר לו לת"ח לומר שהוא עבד לאלהי האש, ע"ז שהייתה מוכרת בזמנם – ולכן פטור הוא מלשלם המס. שאין כוונתו באמת ח"ו, אלא כוונתו לקוב"ה שעליו נא' בתורה "כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא".

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

20 + 10 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות