.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תנ"ךאם דוד הרג ליצרו הרע – אז כיצד נכשל בבת שבע?
אנונימי צוות נשאל לפני 6 שנים

שלום לכבוד הרב

דוד המלך אומר 'ליבי חלל בקרבי' ומזה לומדים שדוד הרג ליצרו הרע עד שלבו נהיה חלול וריק מיצר הרע. לפי זה לא הבנתי אז כיצד הוא נכשל בבת שבע??

תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שאלתך מצוינת.
ניתן היה להשיב בפשטות – שדברי דוד "לבי חלל בקרבי" והרג את יצרו [ירושלמי ברכות פ"ט ה"ה, ע"ז ד:] מדבר לאחר חטא בת שבע והזדככותו, ואחר שקיים בעצמו בדמעתי ערשי אמסה.
אולם למעשה אין צריך לזה, כיון שהרב פרידלנדר [שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רפ] מבאר את הענין בהקדמת דברי הגאון רבי ישראל סלנטר באגרת המוסר שמבאר שיש באדם שני יצרים, אחד טבעי – הנובע ממידותיו הרעות [תאוה, קנאה, שנאה ועוד], ואחד רוחני – מלאך רע שמפתהו לחטא.
לאור זאת מבאר הרב שדוד אכן הזדכך מהיצה"ר הגופני, אך עדיין היה חשוף ליצה"ר הרוחני – למלאך הרע המפתה גם את הצדיק הגדול ביותר, ואפילו את רבי עמרם חסידא לעבור עבירה שפילה של ג"ע. ולאור זה מבאר הגר"ש פינקוס (תפארת שמשון ויקה"פ, ניתן לשמוע כאן) מדוע ר' עמרם חסידא השביע את יצרו ויצא ממנו כעמוד של אש. מדוע לא נעשה כן גם אנחנו? כי אצלנו היצה"ר הוא חלק מאתנו – נובע ממדותנו הרעות, וכי נשביע את אישיותינו שתצא מאתנו?? אך הוא היה מזוכך, ולכן יכל להשביע את הכח הרוחני העליון שניסה כעת לפתותו ולהרחיקו מעליו].
ונצטט את המשך דברי הגר"ח פרידלנדר:

 ״ויתהלך על גג בית המלך וירא אשה רוחצת מעל  הגג״ (שמואל־ב, יא, כ), ואמרו חז״ל (סנהדרין קז.) בא שטן – יצה״ר רוחני בדמות ציפור, דוד שלח בו חץ כדי להורגו. והחץ שבר מחיצה ונתקלו עיניו בבת שבע, מיד ״וישלח דוד וידרוש לאשה״ (שם). זהו יצה״ר רוחני שמביא לאדם נסיונות, והנסיונות הם קשים, ההתמודדות בין מלאך לאדם זו דרגה גבוהה מאוד! אותנו אין היצה״ר צריך להכשיל בנסיונות כה גדולים, אצלינו המערכה היא נגד יצה״ר הטבעי שבלבנו. וזה לעומת זה, ככל שהנסיונות גדולים יותר כך גם העונש קטן יותר, ומאידך גם השכר לבחירה לטוב גדול יותר.
על כן אנו משתוממים על חטאי הראשונים [בזמן הבית הראשון] ואין אנו מבינים כיצד יתכן הדבר, אם בפנימיותם היו חדורי אמונה ובטחון, הכיצד נכשלו בחטאים חמורים אלו? שהרי אין לנו כל מושג במאבקים נגד היצה״ר הרוחני – מלאך. הם שטיהרו את לבם מיצה״ר הטבעי, ואילו מעשיהם הרעים נבעו מהסתת היצה״ר הרוחני החזק לפי ערך גודל מדרגתם (כמו שאמרו חז"ל כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו – סוכה נב.).
ולכן גם כשנסתלק מהם יצה״ר הטבעי, היו יותר קרובים לתשובה, כי העבירה היתה רק בחיצוניות ולא קלקלה את פנימיותם, שבפנימיותם עקרו את יצה״ר הטבעי.
אולם בדורות האחרונים [-בית שני], נבעו העבירות מיצה״ר הטבעי, קלקול הפנימיות – ״שנאת חנם״, כתוצאה מחסרון אמונה ובטחון בהשי״ת, מעשיהם הטובים היו רק חיצוניות, ולכן לא יכלו לעמוד ולהתגונן כנגד יצה״ר הטבעי שהיה טבוע בפנימיותם, ולפיכך דורות האחרונים גם היו רחוקים יותר מתשובה.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

17 + 18 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות