.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות בלימודאם יש צרורות בשן – מדוע לא הוזכר בתולדותיהן לאו כיוצא בהן?
ישי גורטלר נשאל לפני 6 חודשים

איתא בתוס' ב"ק יז: דשייך נמי צרורות בשן, אמנם לשי' רש"י צרורות שייך רק ברגל, וקשייא לי לשי' התוס' דהרי מדף ב: עד דף ג. הגמ' חיפשה תולדותיהן לאו כיוצא בהן ולבסוף הגמ' אומרת דשייך לאו כיוצא בהן רק ברגל באופן של צרורורת שמשלם חצי נזק מהלכה למשה מסיני, ואם יש צרורות גם בשן שהגמ' תאמר תולדותיהן לאו כיוצא בהן לפני כן בתולדה דשן?

Print Friendly, PDF & Email
2 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 חודשים

לישי שלום
שאלתך טובה וכבר הילכו בה נמושות. יש שכתבו שאכן זה הכרחו של רש"י שאין צרורות בשן.
עכ"פ בנוגע לשאלה – כתב תלמיד הרשב"א והרא"ש בדף ב'. ובשיטמ"ק בדף ב: בשם תוספי הרא"ש שתירצו דאה"נ יכל להעמיד בצרורות דשן אלא נקט צרורות דרגל דהוי מילתא דשכיח טפי. וע"ע בחי' ר' לייב מאלין.

Print Friendly, PDF & Email
ישי גורטלר נענה לפני 6 חודשים

א"כ מדוע הגמ' עיל כתבה שתולדה דשן כשן בהדיא. נראה דדוחק הוא.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

11 + 9 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות