השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: אמונהאמונה וביטחון לשיטת החזון איש בעת נסיונות – מה ההשקפה הנכונה?
עמית נשאל לפני שנה 1

שלום לרב היקר!
ידוע לי המחלוקת בנושא האמונה וביטחון שלדעת הרבה גדולים יש מצווה לבטוח בה' שיתן לנו את הדבר שאנחנו רוצים (כגון פרנסה או ישועה כלשהיא) ולעומתם דעת החזון איש היא שפירוש הביטחון הוא לבטוח שמה שיקרה הוא לטובה, ולאו דווקא מה שאנו רוצים ומתפללים שיקרה. אני אישית יותר מחובר לדעה זו ולכן רציתי לשאול, האם הגישה הזו תקפה גם לעניין עמידה בנסיונות.
לדוגמא, בעל עסק שהשבתת חנותו או מפעלו ביום טוב, שבת או אפילו בימי חול המועד על פי דרך הטבע אמורה להסב לו נזק כספי, האם עליו לבטוח בה' שבזכות הליכה עם ה' נגד הטבע כך גם ה' יפעל איתו מעל דרך הטבע, או שעליו להאמין שמה שיהיה זה לטובה ויכול להיות שהוא יינזק כלכלית (לפחות בטווח הקצר)?
אמנם אין לשאלה משמעות מעשית כ"כ כי צריך לעשות רצון ה' בלי קשר למה שיצא מזה, אבל אני שואל כדי לדעת את הגישה הנכונה בנושאים כאלה
תודה רבה לכבוד הרב מראש, ותודה על השיעורים הנפלאים באתר!

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

לעמית שלום
א. נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. פעולה של האדם נגד טבעו מביאה משמים מציאות של היפוך הטבע. במה זה יהיה? מתי זה יהיה? אין לנו מושג ואין לנו לצפות ולראות זאת מיידית, או בדבר מסוים שבו אנו מצפים לישועה. אין הבטחה שזה יקרה במה שאנו מצפים לו, או שבהכרח נראה זאת, יתכן אף שהישועה תהיה נסתרת.
ב. בהכרח על האדם להאמין שלא יינזק כלכלית, שהרי לא יתכן שעל האדם נגזר בר"ה כמה ירוויח השנה, וזה יהיה דרך עבודה בשבת?? ללא ספק שמה שנגזר עליו בהכרח יקבל דרך השתדלות מותרת ולא אסורה, ואם כן אף בלא הברכה החלה על שומרי השבת, ברור שאין פרנסתו תלויה בעבירה כלשהי ובוודאי לא חילול שבת.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

9 + 2 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128