.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהאפשרות קיום של מחיית עמלק בממונם
שמואל נשאל לפני 7 חודשים

לשיטת רש"י שמצוות מחיית עמלק היא אף על ממונם, אם כן מדוע שלא כל אדם יזכה דבר מועט מממונו לעמלק כלשהוא ויאבדו לקיים מצוה נדירה זו?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 חודשים

לשמואל שלום
אפשר לומר כמה תשובות בדבר – 
א. שיטת הגר"ח שחיוב מחיית ממונם הוא רק כאשר הגיע לישראל, שקודם לכן אין על זה דין של 'שלל מלחמה' כך שדבר זה לא יועיל.
ב. מרש"י סו"פ כי תצא מדייקים שהחיוב הוא רק בבהמתם, שלא יאמרו בהמה זו מן עמלק, ולא הוזכר לכלות כל ממונם [יש חולקים].
ג. שיטת הרמב"ן וסייעתיה שמצוה מחיית עמלק מוטלת רק על המלך ולא על כל אחד מישראל [ולכן מובן כיצד נטל מורדכי את בית המן].
ד. שיטת הרמב"ם שמצות מחיית עמלק מוטלת רק על הציבור ולא על כל יחיד ויחיד.
ה. יש בעיה לתת להם ממון כפי שאסור לתת מתנת ממון לכל גוי מדין 'לא תחונם'.
כל זאת מעבר לשאלה – מהיכן תדע היום לזהות עמלקי?

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

12 + 6 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות